Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

umowa POIR.03.04.00-14-0724/20-00

celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy, poprawa płynności oraz minimalizacja negatywnych skutków pandemii w bieżącej działalności gospodarczej spółki PILAR-RAIL .

dofinansowanie projektu z UE: 127 128 PLN